Gegevensbescherming

Deze website maakt gebruik van Google analytics, een web- analysedienst van Googe Inc. („Google“) Google Analytics gebruikt zgn. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer bewaard worden en die een analyse van het de door u gebruikte website mogelijk maakt. De door de “cookie “verzamelde informatie (incl. uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de USA getuurd en daar bewaard. Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten met website- activiteiten voor de eigenaar van de website op te stellen en verdere ,met aan de website verbondene alsmede internetgebruik verbonden diensten aan te bieden.
Ook zal Google deze informatie in bepaalde gevallen aan derden verstrekken , indien dit wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verweken. Google zal in geen enkel geval uw IP-adres met andere data van Google verbinden. U kunt de installatie van de cookies door instellingen van uw browser uitsluiten: wij wijzen u er echter op, dat mogelijk niet de website in zijn volle omvang gebruiken kunt.

Door gebruik te maken van deze website , stemt U in dat Google de vergaarde informatie zoals voorafgaand beschreven gebruikt.